Showing all 3 results

Tuyển tài xế chạy thời vụ lương cao

Cùng với sự phát triển mạnh của nhiều khu vực kinh tế trọng điểm thúc đẩy nhu cầu tuyển tài xế chạy thời vụ ngày càng thịnh hành với đa dạng việc làm có thu nhập cao từ 7 triệu – 20 triệu. Xem ngay +450 việc làm tài xế thời vụ mới nhất để ứng tuyển ngay.

Những vị trí nên ứng tuyển tài xế chạy thời vụ phổ biến nhất hiện nay

Việc làm tài xế chạy thời vụ ngày càng phổ biến với các vị trí ứng tuyển đa dạng, kiếm thu nhập cao mỗi tháng. Dưới đây là những vị trí ứng tuyển hàng đầu của việc làm tài xế chạy xe thời vụ nhé.

Đọc thêm