Thông Tin Mới Nhất Về Hợp Đồng Giữa Grab Và Tài Xế

Thông Tin Mới Nhất Về Hợp Đồng Giữa Grab Và Tài Xế

Trong bối cảnh ngày nay, mô hình kinh doanh dịch vụ vận chuyển cá nhân đã trở nên phổ biến và quen thuộc hơn bao giờ hết và Grab đứng đầu trong cuộc đua này, tạo nên một thế lực lớn trong ngành công nghiệp này. Trên nền tảng của hãng, mối quan hệ hai bên đóng vai trò quan trọng, và hợp đồng giữa Grab và tài xế đã được thiết lập để xác định rõ ràng các quyền và trách nhiệm của cả hai trong quá trình hợp tác.

Dịch vụ Grab phổ biến khá lâu ở thị trường Việt Nam
Dịch vụ Grab phổ biến khá lâu ở thị trường Việt Nam

Hợp đồng giữa Grab và tài xế là gì?

Hợp đồng giữa Grab và tài xế đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và quy định mối quan hệ lao động và kinh doanh giữa hai bên. Đây là một tài liệu pháp lý quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực của dịch vụ vận chuyển cá nhân mà Grab đang hoạt động. Hợp đồng là cầu nối, là bản ký của sự hiểu biết và hợp tác, tạo nên một hệ quả tích cực cho cả hai bên. Hợp đồng này giúp định rõ các quyền và trách nhiệm của cả hai đối tác, xây dựng một cơ sở pháp lý cho quá trình hợp tác.

Hợp đồng giữa Grab và Tài xế là cầu nối minh bạch, rõ ràng
Hợp đồng giữa Grab và Tài xế là cầu nối minh bạch, rõ ràng

Đặc điểm của hợp đồng

Nhìn chung, mối quan hệ giữa Grab và tài xế không chỉ đơn giản là hợp đồng, mà là một sự tương tác chặt chẽ giữa công ty và cộng đồng lái xe. Hợp đồng này không chỉ làm rõ các điều khoản kinh doanh, mà còn là công cụ để định hình và duy trì một cộng đồng tích cực, nơi mà cả hai đối tác đều hưởng lợi và đóng góp vào sự thành công chung.

Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của tài xế và Grab

Hợp đồng xác định quyền và nghĩa vụ của cả Grab và tài xế, đồng thời xác định rõ vai trò và trách nhiệm của từng bên.

Grab cung cấp quyền sử dụng nền tảng của mình cho tài xế, cho phép họ tham gia vào hệ thống vận chuyển của công ty.

Đồng thời, hợp đồng đặt ra những nghĩa vụ cụ thể mà tài xế cần phải tuân thủ, như tuân thủ các quy tắc an toàn và đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Quy định này không chỉ giúp nêu vai trò và trách nhiệm của từng bên mà còn tạo ra một cơ sở cho sự hiểu biết và tương tác, từ đó tạo điều kiện cho một mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ.

Lợi ích

Thu nhập từ các chuyến đi chỉ là một khía cạnh của lợi ích mà tài xế có thể đạt được thông qua mối quan hệ này. Chính sách khuyến mãi, ưu đãi và các chính sách khác đều được mô tả chi tiết trong hợp đồng, tạo ra một không gian hài hòa giữa lợi ích của công ty và lợi ích cá nhân của tài xế. Điều này không chỉ giúp đảm bảo sự cân bằng giữa các bên mà còn thúc đẩy sự cam kết và tương tác tích cực.

An toàn và Bảo hiểm

Hợp đồng không chỉ yêu cầu tuân thủ quy tắc giao thông, mà còn đặt ra các tiêu chuẩn về an toàn và bảo hiểm. Grab cam kết đảm bảo rằng mọi người tham gia, bao gồm cả tài xế và hành khách, đều được bảo vệ một cách đầy đủ.

Hợp đồng này cũng thiết lập các yêu cầu về kiểm tra và bảo dưỡng phương tiện, tạo điều kiện cho môi trường làm việc an toàn và công bằng. Nhờ vào các chính sách phạt và kỷ luật, hợp đồng đảm bảo tính chấp hành và tăng cường an toàn trong mỗi chuyến đi.

Minh bạch và rõ ràng

Minh bạch trong mối quan hệ giữa Grab và tài xế không chỉ đơn thuần là việc công bố chính sách và điều kiện, mà còn là cách thức thông báo và giải thích mọi thay đổi. Grab liên tục cập nhật các điều khoản trong hợp đồng và các chính sách khác, tạo nên một môi trường làm việc trong sáng và minh bạch. Điều này không chỉ xây dựng lòng tin từ phía tài xế mà còn hình thành một cộng đồng chặt chẽ và hỗ trợ, nơi mọi thành viên đều được thông tin một cách rõ ràng và công bằng.

Thuế

Điều khoản về thuế trong hợp đồng giữa Grab và tài xế rõ ràng và chi tiết:

 • Cả Grab và tài xế cam kết tuân thủ mọi quy định về thuế và phí theo luật pháp nhà nước có liên quan đến bất kỳ loại thuế nào có thể áp dụng trong tương lai.
 • Tài xế đồng ý hỗ trợ và thực hiện mọi hành động cần thiết để đảm bảo tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của Grab liên quan đến các khoản thuế.
 • Tài xế đồng ý thanh toán mọi khoản thuế liên quan đến Dịch Vụ Ứng Dụng mà không giữ lại hoặc khấu trừ bất kỳ khoản nào, trừ khi có quy định khác của pháp luật.
 • Bất kỳ khoản thanh toán nào theo hợp đồng sẽ được thực hiện mà không có sự khấu trừ hoặc giữ lại do bất kỳ loại thuế, phí hoặc lệ phí nào của chính phủ Việt Nam áp dụng.
Hợp đồng luôn luôn đảm bảo quyền lợi chung của hai bên
Hợp đồng luôn luôn đảm bảo quyền lợi chung của hai bên

Chi tiết quyền và nghĩa vụ mỗi bên

Một số quyền và nghĩa vụ mà hai bên phải thực hiện trong hợp đồng giữa Grab và tài xế:

Grab

Quyền:

Quyền của Grab được nêu rõ ràng và cụ thể trong hợp đồng:

 • Quyền yêu cầu thông tin từ tài xế: Grab có quyền yêu cầu tài xế cung cấp thông tin và tài liệu chính xác về họ, bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân như tên, email, số điện thoại, và số tài khoản.
 • Quyền yêu cầu thanh toán Phí Sử Dụng Dịch Vụ: Grab có quyền yêu cầu tài xế thanh toán đúng và đủ Phí Sử Dụng Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định phù hợp với hợp đồng.
 • Quyền chấm dứt hoặc tạm dừng cung cấp Dịch Vụ Ứng Dụng: Trong trường hợp tài xế vi phạm nghĩa vụ quy định tại hợp đồng, Grab có quyền đơn phương chấm dứt hoặc tạm dừng cung cấp Dịch Vụ Ứng Dụng. Grab cũng có quyền chấm dứt hợp đồng với hiệu lực tức thì sau khi thông báo văn bản cho tài xế và yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có).

Nghĩa vụ:

Grab sẽ thực hiện một số nghĩa vụ sau:

 • Cung cấp Dịch Vụ Ứng Dụng cho tài xế: Grab cam kết cung cấp Dịch Vụ Ứng Dụng cho tài xế theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Phối hợp giải quyết khiếu nại với bên thứ ba: Trong khả năng nỗ lực hợp lý, Grab sẽ phối hợp với bên thứ ba để giải quyết các khiếu nại phát sinh.
 • Giữ bí mật thông tin về tài xế: Trừ khi cần thiết để tiết lộ dữ liệu cá nhân cho mục đích các dịch vụ được quy định trong hợp đồng, Grab cam kết giữ bí mật thông tin về tài xế trong suốt thời hạn của hợp đồng.
Dịch vụ Grab tạo việc làm cho nhiều lao động ở Việt Nam
Dịch vụ Grab tạo việc làm cho nhiều lao động ở Việt Nam

Tài xế

Các quyền lợi và nghĩa vụ của tài xế khi ký hợp đồng với Grab

Quyền:

Tài xế được hưởng các quyền:

Quyền yêu cầu cung cấp Dịch Vụ Ứng Dụng:

 • Tài xế có quyền yêu cầu Grab thực hiện việc cung cấp Dịch Vụ Ứng Dụng cho tài xế theo đúng thoả thuận trong hợp đồng.

Quyền yêu cầu cung cấp hóa đơn tài chính:

 • Tài xế cũng có quyền yêu cầu Grab cung cấp hóa đơn tài chính liên quan đến các dịch vụ được cung cấp theo hợp đồng.

Quyền yêu cầu giải thích và chỉnh sửa về Phí Sử Dụng Dịch Vụ:

 • Tài xế có quyền yêu cầu Grab giải thích và chỉnh sửa trong trường hợp có sai sót khi tính Phí Sử Dụng Dịch Vụ.
 • Khiếu nại này phải được gửi đến Grab bằng văn bản trong vòng ba (03) Ngày Làm Việc kể từ ngày của Báo Cáo Tháng có liên quan bằng văn bản hoặc bằng phương tiện điện tử.
 • Các khiếu nại này sẽ được giải quyết và thống nhất giữa tài xế và Grab trước ngày cuối cùng của tháng (tính theo dương lịch) liền sau tháng được xuất hóa đơn có liên quan.

Nghĩa vụ:

Tài xế khi làm việc cho Grab có nghĩa vụ phải:

Trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và duy trì giấy tờ:

 • Tài xế chịu trách nhiệm hoàn toàn và duy nhất trong việc cung cấp, cập nhật và duy trì thông tin về tài xế, bao gồm dữ liệu cá nhân, theo yêu cầu của Grab trong suốt thời hạn của hợp đồng.
 • Tài xế cũng phải đảm bảo có tất cả các giấy phép, miễn trừ, cho phép, chấp thuận cần thiết để tuân thủ quy định của pháp luật và các quy định khác.

Quản lý quyền truy cập Dịch Vụ Ứng Dụng:

 • Tài xế phải đảm bảo việc sử dụng Dịch Vụ Ứng Dụng chỉ dành riêng cho công việc và chỉ cá nhân tài xế được sử dụng.

Thanh toán các khoản Phí Sử Dụng Dịch Vụ:

 • Tài xế sẽ thanh toán cho Grab các khoản phí sử dụng dịch vụ đến hạn phải trả theo cách thức được quy định trong hợp đồng và phụ thuộc vào sự lựa chọn phương thức thanh toán được quy định cụ thể tại đó.

Trách nhiệm thanh toán khi không sử dụng Dịch Vụ Ứng Dụng:

 • Grab không chịu trách nhiệm nếu tài xế không sử dụng Dịch Vụ Ứng Dụng và vẫn tiếp tục thanh toán các thông báo cước phí phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của những cá nhân này.

Chắc hẳn, bạn đã nắm rõ thông tin về hợp đồng giữa Grab và tài xế. Nếu bạn hoặc bạn bè người thân đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin việc làm của Grab hay bất kì một hãng xe công nghệ nào khác thì trang web vieclamtaixe.com là một nguồn thông tin hữu ích.

Trần Bình An

Trần Bình An là tác giả của website vieclamtaixe.com và tiên phong trong lĩnh vực đăng tin việc làm tài xế. Với sự hiểu biết sâu rộng về ngành giao thông vận tải và tầm nhìn vượt trội, ông đã sáng lập website này nhằm cung cấp một nền tảng tiên tiến cho việc kết nối tài xế và doanh nghiệp. Thông tin chi tiết: Thông tin chi tiết:
 • Email: [email protected]
 • Học vấn: Cử nhân Kỹ thuật Điện tử – Trường Đại học Bách khoa TP.HCM.
 • Địa chỉ: 89 Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam